Marmalades
Conserves
Fruit Butters
Syrups
Specialties
Where to Buy
About our Products
Classes & Special  Events
Contact Us
 
Please notify me of new products, sales, classes & events.

* required

*

*

**

 

 

Where to Buy

 


Retail Outlets

Our marmalades, conserves, and fruit butters are available from the following retailers. Selection varies by outlet.


.
Japan
Aichi  
Ordinary - Inasawa-shi 058-723 9611
   
Aomori  
The Stables 017-233-9225
   
Ehime  
3cm 090-5279-5780
Sotosu 089- 853-2802
   
Fukuoka  
BBB potters - Fukuoka-shi 092-739 2020
Persica Pantry 094-234 3883
   
Gifu  
Eureka - Gifu-shi 058-213-7709
Shikisai 057-268-4433
   
Hiroshima  
84 082-249-1984
Grafica Living Store 082-237-8588
HAC 084-983-2740
Panya Koro  
   
Hokkaido  
Less - Asahikawa-shi 016-637 7677
   
Hyogo  
ViVo,VA - Kobe-shi 078-334 7225
   
Kagoshima  
Good Neighbors 099-801-8114
   
Kanagawa  
Long Track Foods - Kamakura 0467 24 7020
   
Kochi  
Gallery M2 -Kochi-shi 088-885 4689
   
Kumamoto  

café & books bibliotheque

096.323.5270
GREEN NOTE 096 924-7744
   
Kyoto  
Kafe Kosen - Kyoto-shi  
   
Miyagi  
Stock - Sendai-shi 022 342 1082
   
Nagano  
Laboratorio 0263 36 8217
Michisita 0263-87 3926
Stripe - Arkansas - Ueda-shi 026-825 8508
   
Nagasaki  
Atelier Toa - Nagasaki-shi 09 5822 8465
Hana-Wakusui - Higashi Sonogi-gun 095-685 8155
   
Nara  
Kuruminoki - Nara-shi 074-220 4600
   
Nigata  
Tsubame Coffee  
   
Osaka  
dieci - Kita-ku Osaka-shi 066-882 7828
Tiny Garden Foods - Kita-ku  
   
Shizuoka  
52 - Shizuoka-shi 054-202-8744
CO.NNECT. - Fujied-shi 054-646-2827
   
Tochigi  
Kahiwagisaketen - Uthunomiya-shi  
Shozo - NasuShiobara-shi 0287-63-9833
   
Tokushima  
Cue! - Higashi Tokushima-shi 088-622 4465
   
Tokyo  
Be a Good Neighbor Coffee Kiosk -
 Sendagaya - Shibuya-ku
03-3470-3940
BEARD - Meguro - Meguro-ku 03-5496-0567
Cinq - Honmachi Musashino-shi 042-226 8735
Daylight Kitchen - Shibuya-ku 03-5728-4528
doinel - Aoyama - Minato-ku 036-447 0581
Hillside Pantry - Daikanyama -  Shibuya-ku 03-3496-6620
  In My Basket - Setagaya-Shibuya-ku   03-3722-9660
  Nookstore - Sarugaku - Shibuya-ku   03-6416-1044
  Nookstore Kitchenette   03-6721-5828
  Playmountain - Shibuya-ku   03-5775-6747
  SHIPS - Shibuya-ku   03-3496-0481
  Tas Yard - Sendagaya - Shibuya-ku   03-3470-3940
  Tiny Garden Foods - Shibuya-ku    
  Trove - Shibuya-ku   03 3476 0787
  YAECA - Ebisu-mimani - Shibuya-ku   03-6426-7107
       
 

 

 Privacy Policy      Shipping & Return Policy
Copyright © 2001 - 2021 June Taylor Company, LLC  All Rights Reserved